C trieda – Motýliky

Trieda 3-C: (2 – 3 – 4  ročné deti)

Tel. číslo: 0902 890170

Triedna učiteľka: Bc. Mária Dvornícka

Učiteľka: Bc. Lucia Korcová

Hrový kútik kuchynka a obchod
Hrový kútik kuchynka a obchod
Hrový kútik kaderníctvo
Hrový kútik kaderníctvo
Centrum stavebníctva
Centrum stavebníctva
Umyváreň
Umyváreň