C trieda – Motýliky

Trieda 3-C: (4 –  5 – 6 ročné deti)

Triedna učiteľka: Bc. Lucia Korcová

Učiteľka: Bc. Mária Dvornická

Hrový kútik kuchynka a obchod
Hrový kútik kuchynka a obchod
Hrový kútik kaderníctvo
Hrový kútik kaderníctvo
Centrum stavebníctva
Centrum stavebníctva
Umyváreň
Umyváreň