Besiedka ku Dňu Matiek – Lienky

Mama moja poklad môj, dám ti božtek chvíľu stoj.
Pri príležitosti dňa matiek a dňa rodiny si deti z lienkovej triedy pre svoje mamičky, babičky, oteckov a dedkov prichystali krátky program s pesničkami a básničkami. Po vystúpení čakalo pre deti drobné pohostenie a deti ukázali rodičom ako sa pekne vedia v škôlke s kamarátmi hrať.

viac foto na: https://www.facebook.com/Matersk%C3%A1-%C5%A1kola-D%C3%9AHA-Tren%C4%8D%C3%ADn-222748727787916/