B trieda – Vtáčatká

Trieda 2-B: ( 4 – 5 -6 ročné deti)

Tel. číslo: 0902 890168

Triedna učiteľka: Mgr. Dáša Dianová

Učiteľka: Mgr. Veronika Ondrišáková