2-B trieda VTÁČATKÁ

Triedna učiteľka: Mgr. Dáša Dianová                                                                                                                                    Učiteľka:    Mgr. Blanka Džuganová

Tel. číslo: 0902 890168