B trieda – Vtáčatká

Trieda 2-B: ( 3 – 4 – 5 ročné deti)

Triedna učiteľka: Mgr. Dáša Dianová

Učiteľka: Mgr. Veronika Ondrišáková