2-B trieda VTÁČATKÁ

Triedna učiteľka: Mgr. Blanka Džuganová                                                                                                                                 Učiteľka: Amanda Scheerová

Tel. číslo: 0902 890168