Daniela Juricová

Anjelské Vianoce v triede Koníky

O tom, že aj na zemi možno stretnúť anjelov sa presvedčili rodičia i starí rodičia z triedy Koníkov na vianočnom vystúpení detí s názvom Anjelské Vianoce. Svojimi hereckými výkonmi si podmanili srdcia všetkých prítomných a spoločne sme zažili pravú vianočnú radosť i šťastie, keď prišiel Ježiško a priniesol krásne darčeky pre všetky detičky. Ďakujeme aj všetkým maminkám za prinesené vianočné pohostenie.    

ZDRAVÉ ZÚBKY - Lienky

ZDRAVÉ ZÚBKY Konečne sme sa dočkali v  piatok 20.12.2019 v dopoludňajších hodinách (v rámci výchovno-vzdelávacích aktivít) nás navštívili ambasádorky spoločnosti Curaprox. Deti sa dozvedili viac o čistení zúbkov, prevencii zubného kazu, a pod.

Mikuláš v triede Lienky

Našu triedu Lienok už dnes navštívil Mikuláš  so svojimi pomocníkmi čertom a anjelom . Deti si pre mikulášsku družinu nachystali krásne básničky a pesničky, za to dostali mnoho dobrôt. A čert si nemusel nikoho odniesť, keďže deti poslúchali .

Výstava "100 rokov včelárstva na Slovensku"

V PIATOK 8.11.2019 SME S DEŤMI NAVŠTÍVILI DUBNICKÝ KAŠTIEĽ – MÚZEUM, KDE SME SI IŠLI POZRIEŤ VÝSTAVU „100 ROKOV VČELÁRSTVA NA SLOVENSKU“. PÁN VČELÁR NÁM POROZPRÁVAL MNOHO O VČELÁCH, ICH ŽIVOTE A TIEŽ O VČELÍCH PRODUKTOCH. NAKONIEC SME SI VŠETCI VYROBILI VLASTNÚ SVIEČKU Z VČELIEHO VOSKU. PRI PREHLIADKE KAŠTIEĽA SME MALI MOŽNOSŤ VIDIEŤ AKO ŽILI JEHO PÔVODNÝ OBYVATELIA ILEŠHÁZIOVCI. VÝLET SA NÁM VEĽMI PÁČIL A UŽ SA TEŠÍME NA ĎALŠÍ.

Mikulášska besiedka v triede Koníkov a Žabiek

S veľkou radosťou a trošku aj strachom privítali detičky z triedy Koníkov a Žabiek vzácnu návštevu- milého Mikuláša s jeho pomocníkmi anjelikmi a nezbedníka čertíka Bertíka. Detičky si pripravili krásny program s pesničkami , básničkami a potom už netrpezlivo čakali či im Mikuláš niečo priniesol. A veru priniesol každému dieťatku, hoci podaktorí museli sľúbiť, že sa polepšia. S poďakovaním sem sa rozlúčili s našou vzácnou návštevou a Mikuláš nám sľúbil,

Deň Materských škôl v triede Koníky

Deň Materských škôl 4. november sme oslávili balónovým sprievodom a súťažami pri pobyte vonku. Počas sprievodu sme okolo idúcich ľudí pozdravovali spevom piesní a na ihrisku sme spolu s najmenšími kamarátmi z triedy Žabiek 6-F nakreslili kriedou krásne obrázky. A keď sme si zasúťažili s balónikmi, vrátili sme sa do našej škôločky, ktorá mala v ten deň sviatok.        

Vtáčatká na exkurzii

„Vtáčatká“ dnes absolvovali milú exkurziu v Dubnici nad Váhom. Oboznámili sa s históriou kaštieľa ale aj trenčianskeho regiónu. Na výstave 100 rokov včelárstva sa dozvedeli o včielkach, ich spôsobe života aj ich produktoch        

5 E a 6 F - Jesenná brigáda

Vyhrabať lístie, vyčistiť skalku vysávačom na lístie, vyrovnať chodník na školskom dvore, odstrániť nebezpečné korene, bolo v pláne všetkých zúčastnených jesennej brigády tried 5 E Koníky a 6 F Žabky.Vďaka vysávaču na lístie od pána Venglarčíka, sa podarilo vyčistiť skalku od lístia, ihličia i nánosu nečistôt. Potom sa už ľahšie dalo pozbierať kamene a postupne ich premývať v kýbloch i za pomoci hadice. tejto úlohy sa zhostili pani Venglarčíková, Zuzka

6 - F Žabky - Tvorivé jesenné dielničky

K obľúbeným jesenným aktivitám v materskej škole už tradične patria „Tvorivé dielničky“. Príroda nám ponúka množstvo krásne sfarbených listov, plodín i rôznych prírodnín, z ktorých sa dá všeličo tvoriť. Niečo sa nám podarilo nazbierať spolu s deťmi na prechádzkach, ale množstvo materiálu si priniesli deti s rodičmi sami. Netrvalo dlho a pred očami sa na nás usmievalo veľa milých figúrok, ovocníčkov, panáčikov i zvieratiek. Pravdaže aj svetlonosy z tekvičiek a