Anglický jazyk

Zápis na anglický jazyk sa uskutoční:

dňa 12.9.2017 /utorok/ od 14:30 do 15:30 hod v enviromentálnej učebni

  • zápis je možný uskutočniť aj telefonicky na tel. čísle 0903 945 320 – Mgr. Lenka Valachová

 

 

Subjekt poskytujúci výučbu: Súkromná jazyková škola Lingual, Janka Kráľa 14, 911 01 Trenčín

Výučbu anglického jazyka v krúžku Anglický jazyk realizuje Súkromná jazyková škola Lingual v priestoroch materskej školy v Environmentálnom centre Dúha. Lektorka Martina Kmeťová vyučuje deti v dvoch skupinách, každý pondelok a stredu, 1. skupina (14:15 – 14:55 hod.) a 2. skupina (15:10 – 15:55 hod.). Obsah výučby tvorí program Play, learn and grow (Hráme, učíme sa a rastieme).

 

Poplatky: Cena za mesiac je 16 €. Za obdobie štvrťroka (t.j. za 3 mesiace) je poplatok 43 €. V sume je zahrnuté kurzovné, grafický a učebný materiál. Úhrada prebieha bankovým prevodom alebo cez internet banking. poplatky sa uhrádzajú na číslo účtu 0271853523/0900, v poznámke je potrebné uviesť meno dieťaťa.

 

Kontakt: Informácie pre zákonných zástupcov detí poskytuje riaditeľ subjektu Mgr. Lenka Valachová.

+421 903 945 320

+421 032 6528 707

e-mail: lingual@pobox.sk