Anglický jazyk

Informácie k zápisu  v šk. roku 2019/2020 budú uvedené na výveskách v priestoroch MŠ

  • zápis je možný uskutočniť aj telefonicky na tel. čísle 0903 945 320 – Mgr. Lenka Valachová

Subjekt poskytujúci výučbu:                                                                                                          Súkromná jazyková škola Lingual, Janka Kráľa 14, 911 01 Trenčín

Výučbu anglického jazyka šk. rok 2018/19  v krúžku Anglický jazyk realizuje Súkromná jazyková škola Lingual v priestoroch materskej školy v Environmentálnom centre Dúha. Lektorka Martina Kmeťová vyučuje deti v dvoch skupinách, každý pondelok a stredu. Obsah výučby tvorí program Play, learn and grow (Hráme, učíme sa a rastieme).

Poplatky:  Za obdobie štvrťroka (t.j. za 3 mesiace) je poplatok 46 €. V sume je zahrnuté kurzovné, grafický a učebný materiál. Úhrada prebieha bankovým prevodom alebo cez internet banking. poplatky sa uhrádzajú na číslo účtu 0271853523/0900, v poznámke je potrebné uviesť meno dieťaťa.

Kontakt: Informácie pre zákonných zástupcov detí poskytuje riaditeľ subjektu Mgr. Lenka Valachová.

+421 903 945 320

+421 032 6528 707

e-mail: lingual@pobox.sk