A trieda – Lienky

Diplom a Strieborné pásmo

Trieda 1-A: (2 – 3 – 4 ročné deti)

Triedna učiteľka: Mgr. Stanka Maršalková

Učiteľka: Helena Grmanová