A trieda – Lienky

 

Trieda 1-A: ( 3 – 4 – 5 ročné deti)

Tel. číslo:  0902 890165

Triedna učiteľka: Mgr. Stanislava Maršálková

Učiteľka: Helena Grmanová