6 F Žabky – Na Trenčianskom hrade …

Na posledný májový deň sa deti tešili najviac – dlho očakávaná exkurzia Trenčianskeho hradu. Počasie nám hralo do kariet – konečne sa vyčasilo, slniečko príjemne hrialo a tak nám vôbec nevadilo, že šliapeme tak vysoko. Cestou na hrad sme spoznávali významné miesta našej kultúry – Múzeum, Hradnú ulicu, ulicu Marca Aurélia, Katov dom, Farský kostol a pravdaže majestátny Trenčiansky hrad. Po takom namáhavom výstupe si deti oddýchli a občerstvili sa. V „Kasárňach“ sme si pozreli unikátnu výstavu výrobkov z drôtu i makety nášho prekrásneho hradu. Teta Lada Husárová – muzeálna pedagogička, nás milo privítala. Vôbec nám nevadilo, že s nami komunikuje v češtine. Pripravila si pre nás pekný program, kde si vyskúšala aj našu zrakovú pamäť,pozornosť, sluch i pohybovú zručnosť. Edukačná aktivita bola úzko spätá s výstavou. Pútavým rozprávaním nás oboznámila s históriou starého remesla – Drotárstva. V poslednej časti si mohli deti vytvoriť na pamiatku svoj vlastný výrobok z farebných drôtikov – tzv. „žížaliek“. Nebolo to vôbec jednoduché, ale spoločnými silami i s tetou Ladou, Miškou, Jankou, Zuzkou i Gabikou, sa to všetkým podarilo. V závere deti pomenovali svoje zvieratko, či panáčika. Ako poďakovanie tete Lade, za jej čas, krásnu edukáciu, deti z našej triedy zaspievali pieseň – Remeselníci. Rozlúčili sme sa a pozreli si ešte nádvorie hradu, panorámu nášho mesta, sokoliarov a odfotili sa pri dele. Ostal nám čas aj na námestie, kde sme sa trošku osviežili pri fontáne. Unavení, ale dobre naladení sme vyšľiapali aj náš Južanský kopec od autobusu. Exkurzia sa vydarila a my sme sa obohatili o nové vedomosti a zážitky. Foto & text Gabika.

viac foto na: faebook