6 F Žabky – na DOD v ZŠ L. Novomeského …

Naši predškoláci boli na návšteve v prvej triede ZŠ Laca Novomeského, kde si mohli vyskúšať nielen lavice, ale aj „učenie“. Zapojili sa do výučby ako ozajstní prváci. Vieme, že na hodinách sa treba hlásiť, nesmieme vykrikovať, treba sedieť tichúčko a počúvať pani učiteľku. Kamaráti z prváckej triedy nás prijali srdečne. Deti z triedy 6 F- Žabky sa nedali zahanbiť – zaspievali a zahrali peknú pieseň a podarovali ručne vyrobený darček. Do škôlky odchádzali plní dojmov i s darčekom. foto Zuzka H.

viac foto na: facebook