Oznam o poukázaní 2% z daní za rok 2017

VÁŽENÍ RODIČIA,

AJ TENTO ROK SA UCHÁDZAME O PRÍSPEVOK Z 2% ZA ROK 2017PRE NAŠE ZDRUŽENIERODIČOV PRI MATERSKEJ ŠKOLE JÁNA HALAŠU 11 V TRENČÍNE. PRETO SA NA VÁS OBRACIAM S PROSBOU O VAŠU PODPORU, KTORÁ NÁM UMOŽNÍ ĎALŠÍ ROZVOJ NAŠEJ ŠKOLY. ZÍSKANÉ FINANCIE BY SME CHCELI POUŽIŤ NA DOKÚPENIE CERTIFIKOVANÝCH HERNÝCH PRVKOV NA JEDNOTLIVÉ ŠKOLSKÉ DVORY, A TAK DEŤOM ZABEZPEČIŤ BEZPEČNÉ PROSTREDIE NA ZÁBAVU, HRY A ROZVOJ POHYBOVÝCH ZRUČNOSTÍ.

TLAČIVÁ SI MÔŽETE VYZDVIHNÚŤ V JEDNOTLIVÝCH TRIEDACH ALEBO SI ICH MÔŽETE STIAHNUŤ NA WEBOVEJ STRÁNKE ŠKOLY: www.msduhatrencin.sk.

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby-za-rok-2017

Potvrdenie-o-zuctovani-dane za rok 2017

VYHLÁSENIE O POUKÁZNÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE AKO AJ POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE JE MOŽNO ODOVZDAŤ SPRÁVCOVI DANE VÝLUČNE NA TÝCHTO PREDPÍSANÝCH TLAČIVÁCH!

VYPLNENÉ A POTVRDENÉ TLAČIVÁ JE POTREBNÉ PRINIESŤ DO MŠ NAJNESKÔR DO 27. 04. 2018 ALEBO PRIAMO NA DAŇOVÝ ÚRAD OSOBNE.