december 1, 2019

Deň Materských škôl v triede Koníky

Deň Materských škôl 4. november sme oslávili balónovým sprievodom a súťažami pri pobyte vonku. Počas sprievodu sme okolo idúcich ľudí pozdravovali spevom piesní a na ihrisku sme spolu s najmenšími kamarátmi z triedy Žabiek 6-F nakreslili kriedou krásne obrázky. A keď sme si zasúťažili s balónikmi, vrátili sme sa do našej škôločky, ktorá mala v ten deň sviatok.        

Vtáčatká na exkurzii

„Vtáčatká“ dnes absolvovali milú exkurziu v Dubnici nad Váhom. Oboznámili sa s históriou kaštieľa ale aj trenčianskeho regiónu. Na výstave 100 rokov včelárstva sa dozvedeli o včielkach, ich spôsobe života aj ich produktoch        

5 E a 6 F - Jesenná brigáda

Vyhrabať lístie, vyčistiť skalku vysávačom na lístie, vyrovnať chodník na školskom dvore, odstrániť nebezpečné korene, bolo v pláne všetkých zúčastnených jesennej brigády tried 5 E Koníky a 6 F Žabky.Vďaka vysávaču na lístie od pána Venglarčíka, sa podarilo vyčistiť skalku od lístia, ihličia i nánosu nečistôt. Potom sa už ľahšie dalo pozbierať kamene a postupne ich premývať v kýbloch i za pomoci hadice. tejto úlohy sa zhostili pani Venglarčíková, Zuzka

6 - F Žabky - Tvorivé jesenné dielničky

K obľúbeným jesenným aktivitám v materskej škole už tradične patria „Tvorivé dielničky“. Príroda nám ponúka množstvo krásne sfarbených listov, plodín i rôznych prírodnín, z ktorých sa dá všeličo tvoriť. Niečo sa nám podarilo nazbierať spolu s deťmi na prechádzkach, ale množstvo materiálu si priniesli deti s rodičmi sami. Netrvalo dlho a pred očami sa na nás usmievalo veľa milých figúrok, ovocníčkov, panáčikov i zvieratiek. Pravdaže aj svetlonosy z tekvičiek a