február 2, 2019

Zimná olympiáda v našej MŠ

Zapálením olympijského ohňa a zaznením slovenskej hymny začala zimná olympiáda v našej škôlke. Radosť z pohybu, súťaženie i vzájomnú spoluprácu zažili malí športovci pri plnení rôznych športových disciplín. Zaslúženou odmenou pre každého bola olympijská medaila, pretože všetci sa stali víťazmi. viac foto na: facebook  

6 F Žabky - Vianočná besiedka

Vianoce sú, keď sme spolu, keď rodina sadá k stolu. Mamka, ocko, detičky, dedkovia i babičky…tak nejak zneli slová básne z úst našich Žabiek na Vianočnej besiedke. Ale aj krásne koledy,vinše a vianočné piesne. Krásnu sviatočnú atmosféru umocnila výzdoba, blikajúce svetlá, tóny piesne Tichej noci, či rúcha Troch kráľov… Odmenou za pekné vystúpenie bolo pohostenie v podobe vianočných koláčikov napečených z lásky od mamičiek i teplý čajík. Zvuk zvončeka ohlásil

Vianočné tvorivé dielničky v triede Koníkov

Čaro vianočnej atmosféry a spoločne strávené chvíle pri výrobe vianočných ozdôb zažili naše detičky spolu s rodičmi i starými rodičmi. Po krátkom vystúpení detičiek a výrobe vianočných ozdôb prišiel i Ježiško s darčekmi, ktoré deti veľmi potešili.Ďakujeme za prinesené občerstvenie všetkým rodičom a prajeme krásne a veselé prežitie vianočných sviatkov a šťastný Nový rok 2019 p.u. Monika a Danka. viac foto na: facebook  

Mikulášska besiedka v triede Koníkov a Žabiek

Vzácneho hosťa so svojimi pomocníkmi privítali všetky dobré deti z tried Koníkov a Žabiek krásnymi pesničkami a básničkami. Mikuláš všetky deti odmenil balíčkami so sladkým prekvapením. Niektoré deti sa aj báli čertíka Bertíka, ktorý tiež prišiel a chcel zobrať zlé deti na prevýchovu. No odišiel s prázdnym vrecom lebo všetky deti sľúbili Mikulášovi, že už budú dobré a budú poslúchať. Niektorým detičkám musel balíček doniesť anjielik, tak sa toho čertíka