december 2018

Celoškolská akcia - Nácvik požiarneho poplachu.

V našej materskej škole prebehol vo štvrtok nácvik požiarneho poplachu, ktorého účelom bolo: „ Evakuovať detí z budovy MŠ“. Rýchla a bezproblémová evakuácia všetkých detí zo 6- tich tried bola výsledkom dobrej spolupráce pedagógov i nepedagogických zamestnancov. Prednášku i praktickú ukážku manipulácie s hasiacim prístrojom a hadicou, vykonala pani Monika Kobzová – bezpečnostný technik pre školy i materské školy. Niektoré deti dostali možnosť vyskúšať si prácu s penovým hasiacim prístrojom.

Divadlo Hoki a Poki v našej MŠ

         Hoki a Poki s divadelným predstavením Bacilky a vitamínky zabavili všetky deti z našej MŠ. Keď Hoki po páde z bicykla stratil pamäť a zabudol si umývať ruky pred jedlom a jedol samé sladkosti, Poki si myslela, že ochorel. Poslala ho k lekárovi. Spolu so sestričkou Kristínkou a všetkými deťmi ho naučili znovu si umývať ruky a jesť ovocie a zeleninku aby neochorel. Vitamíny vyhrali nad

1. miesto - Výtvarná súťaž -  OCHRANÁRIK ČÍSLA TIES. VOLANIA 112 A CIVILNEJ OCHRANY

Karolínka Gazdíková  z triedy 4-D Včielky pod vedením učiteliek S. Ježíková, A. Koprivňanská  sa zúčastnila celoslovenskej výtvarnej súťaže Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany,  ktorej vyhlasovateľom bolo mesto Trenčín. Výtvarná práca Karolínky G. na tému Veď aj ja som záchranár sa umiestnila na 1. mieste vo svojej kategórii MŠ.