2%

Vážení rodičia a priatelia školy,

Tento rok došlo k drobnej zmene v tlačivách na poukázanie podielu zo zaplatenej dane. Veľmi sa ospravedlňujeme, že tlačivá, ktoré sme mali zverejnené na stránke alebo ktoré ste obdržali v jednotlivých triedach našej školy sú neplatné a nebudú akceptované daňovým úradom. Preto Vás veľmi pekne prosíme, aby ste si vyzdvihli/vytlačili zo stránky nové tlačivá a v prípade, že ste už odovzdali staré tlačivá, dali tieto nové opätovne potvrdiť. Veľmi sa ospravedlňujeme za vzniknuté komplikácie.

VÁŽENÍ RODIČIA,

DOVOĽUJEM SI VÁS OSLOVIŤ V ČASE, KEĎ MÁME MOŽNOSŤ SAMI ROZHODNÚŤ O TOM, KTO DOSTANE 2% Z NAŠICH MINULOROČNÝCH DANÍ. OPÄŤ JE TU PRÍLEŽITOSŤ, KEĎ NAŠU FINANČNÚ PODPORU MÔŽE ZÍSKAŤ PRÍJEMCA, O KTOROM NEROZHODUJÚ PARAGRAFY ČI CUDZIE ZÁUJMY, ALE IBA NÁŠ ROZUM A CIT.

PRETO SA NA VÁS OBRACIAM S PROSBOU, ABY STE PODPORILI NAŠE ZDRUŽENIE RODIČOV PRI MATERSKEJ ŠKOLE JÁNA HALAŠU 11, V TRENČÍNE. ZÍSKANÉ FINANCIE BY SME CHCELI POUŽIŤ NA ĎALŠÍ ROZVOJ NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY A AJ TAKÝMTO SPÔSOBOM ZVYŠOVAŤ KVALITU VÝCHOVY A VZDELÁVANIA VAŠICH DETÍ.

TLAČIVÁ SI MÔŽETE VYZDVIHNÚŤ V JEDNOTLIVÝCH TRIEDACH ALEBO SI ICH MÔŽETE STIAHNUŤ  TU:

Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby (5)

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2019

 

VYPLNENÉ A POTVRDENÉ TLAČIVÁ JE POTREBNÉ PRINIESŤ DO MŠ NAJNESKÔR DO 26. 04. 2019 ALEBO PRIAMO NA DAŇOVÝ ÚRAD OSOBNE.

ĎAKUJEME VÁM ZA VAŠE POROZUMENIE A POMOC.

 

V TRENČÍNE: 24. 01. 2019

Bc. Lucia Korcová

predseda OZ pri MŠ J. Halašu 11