1. miesto – Výtvarná súťaž – OCHRANÁRIK ČÍSLA TIES. VOLANIA 112 A CIVILNEJ OCHRANY

Karolínka Gazdíková  z triedy 4-D Včielky pod vedením učiteliek S. Ježíková, A. Koprivňanská  sa zúčastnila celoslovenskej výtvarnej súťaže Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany,  ktorej vyhlasovateľom bolo mesto Trenčín.

Výtvarná práca Karolínky G. na tému Veď aj ja som záchranár sa umiestnila na 1. mieste vo svojej kategórii MŠ.